Articles in scientific journals (Nonreviewed )

Boonzaier, Floretta, Lehtonen, Jukka & Pattman, Rob (2015) Youth, violence and equality: Perspectives on engaging youth toward social transformation. Editorial for Special Issue of Youth, violence and equality: Local-Global perspectives, special issue edited by Floretta Boonzaier, Jukka Lehtonen and Rob Pattman, African Safety Promotion 13:1, 1-6.

Guttorm, H., Hohti, R. & Paakkari, A.: “Kohti seuraavaa” – Elisabeth Adams St. Pierren ajatuksia laadullisesta tutkimuksesta”. Kasvatus. 46, 3, p. 287-293.

Guttorm, H., Hohti, R. & Paakkari, A.: “Do the next thing”: An interview with Elizabeth Adams St. Pierre on post-qualitative methodology. Reconceptualizing Educational Research Methodology. 6, 1, p. 15-22. http://dx.doi.org/10.7577/rerm.1421

Härkönen, A., Launikari, M. & Dervin, F. 7 Sep 2015 Aidosti kansainvälinen kampus – unelmaa vai todellisuutta suomalaisissa korkeakouluissa? In : Elinikäisen ohjauksen verkkolehti. 2015, 7.9.2015, 4 p.

Kosunen, S. 2015. Kouluvalinnan vaikeus. Kirja-arvio: Agnès van Zanten: Choisir son école. Kasvatus 46 (1), 107-110.

Kosunen, S. 2015. Odotettu ja yllättävä suomalaisen maun ja elämäntyylien eriytyminen. Kirja-arvio: Semi Purhonen ja työryhmä: Suomalainen maku. Sosiologia 52 (1), 64-65.

Lahelma, E. (2015) Steps towards a more international Gender and Education journal: a Nordic viewpoint, Gender and Education, 27:2, 106-108, DOI:10.1080/09540253.2015.1016325

Paakkari A: “Viisi huomiota kännyköistä koulussa”. Kasvatus. 46, 4, p. 400-404.

Ragnarsdóttir, G. (2015). Vellíðan starfsfólks í framhaldsskóla Starfsánægja og styðjandi starfsumhverfi. Í Sigrún Daníelsdóttir. (Ed). Handbók um geðrækt í framhaldsskólum. [ Well-being of employees at the upper secondary school level in Iceland Job-satisfaction and supportive working environment]. Reykjavík. Retrieved 30.05.15 http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item26483/Handbok%20um%20gedraekt%20%C3%AD%20framhaldsskolum_m%20bls%20tali%20og%20footer.pdf

Rasmussen, P. & Larson. A., Rönnberg, L. & Tsatsaroni, A. (2015). Policies of Modernisationin European Education: Enactments and consequences. European Educational Research Journal, 14(6), 479486.

Report: Poverty and childrens access to services and social participation, Scottish Universities Insight Institute (with J. Forbes, D. Sime, E. McCartney, and A. Graham) pp. 15.

Simola, H. J., Bernelius, V. H., Vartiainen, H. E., Paakkari, A. T., Norola, M., Juvonen, S. & Soisalo, L. 2015. Hyvin toimivan lähikoulun salaisuus. Teoksessa Jussi Kulonpalo (toim.) Työkaluja metropolialueen kehittämiseen. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma 20102015. Helsinki: Helsingin kaupunki. http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/dokumentit/Tyokaluja_metropolialueen_kehittamiseen.pdf.

van ZANTEN A. (2015) Les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. Quel rôle joue le lycée d’origine des futurs étudiants ? Regards Croisés sur l’Economie, N°16

Top