Reports and other publications for professional communities

Ahonen, S., Bernelius, V., Kalalahti, M., Kivinen, O., Rinne, R., & Seppänen, P. 2015. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. In N. Ouakrim-Soivio, A. Rinkinen, & T. Karjalainen (Eds.): Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 8, 4249. Helsinki: Ministry of Education and Culture.

Alexiadou, N., Norberg, A. (2015) Roma, Education, and Higher Education policies: The International Context & and the Case of Sweden. Report as part of the Higher Education Internationalisation and Mobility: Inclusion, Equalities and Innovation Project. Marie Sklodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange, Horizon 2020. Grant agreement No. 643739. Available on line in: http://www.sussex.ac.uk/education/cheer/researchprojects/rise/outputs and http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A806117&dswid=2206)

From, T., Kalalahti, M., Mietola, R., Paakkari, A., Sahlström, F., Varjo, J., & Vartiainen, H. 2014. Eriytyvä peruskoulu: [Avaukset]. Yhteiskuntapolitiikka, 79(5), 553559.

Hakala, Katariina 2015. Kansalaiskokemuksia-tutkimus. [Research on Experiences of citizenship] in Harjajärvi, Minna (ed.); Burakoff, Katja; Hakala, Katariina; Somer, Sari 2015. Onnistuneita valintoja yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Onnistuneita valintoja -hankkeen loppuraportti. Kehitysvammaliiton selvityksiä 10. http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/onnistuneita_valintoja_loppuraportti.pdf

Hakala, Katariina (in a collaborative group) 2015: Mikä on palvelusuunnitelma? [What is the Service Plan?] The manuscript for a whiteboard animation: https://www.youtube.com/watch?v=6UZ1AFQN83AProduction: FAIDD (Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities).

Lahelma, E. (2015): Tackling the gender divide. Centre of Educational Research and Practice (CERP). AQA https://cerp.aqa.org.uk/perspectives/tackling-gender-divide

Lehtonen, Jukka (2015) Moninaisuus on jo kouluissa: Heteronormatiivisuus syytä purkaa. Kleio, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti 4/2015, 8-11. (Lehdellä 1200 lukijaa/jäsentä.)

Magnúsdóttir, B. R. (2015). Meiri árangur, valfrelsi og ráðdeild? [Book review] Uppeldi og menntun [Icelandic Journal of Education], 24(1), 89-95.

Mansikka, J-E. 2015. Kokemus ja Kairos. Tulevaisuuden ihminen: Uutta ihmiskäsitystä etsimässä: XXIV Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön symposium 2015. Helsinki: Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, s. 54-61.

Otrel-Cass, K., Harter, C. D., & Agerbo, J. N. (2015). Learning Spaces: NyNaturfag – Fremtidens Naturfagslokale – Project Report. Department of Learning and Philosophy, Aalborg University.

Otrel-Cass, K., Harter, C. D., & Agerbo, J. N. (2015). Læringsmiljøer: NyNaturfag – Fremtidens Naturfagslokale – Projektrapport. Aalborg: Aalborg Universitet. Institut for Læring og Filosofi.

Ottemo, Andreas (2015). Feministiska ambitioner i det teknovetenskapliga klassrummet. PIL:s skriftserie. Göteborg: University of Gothenburg. Online: http://pil.gu.se/publicerat/skriftserie

Rinne, R. Finnish Experiences Regarding Access to Higher Education and Changing Higher Education Policies. (2015). Athens.

Rinne, R. Education as a Historical Producer of Normality and Deviance. (2015) In G.-B. Wärvik, C. Runesdotter, E. Forsberg & F. Sahlström (Eds.) Professor Sverker Lindblad’s festschrift. Gothenburg University

Rönnberg, L. (2015). Problemen kan inte inspekteras bort. Pedagogiska Magasinet no 1, 2015, 14-18.

Ulla, Bente og Holten og Ingeborg Caroline Sæbøe (2015). Michel Foucault. Barnehagefolk 3/2015. Oslo: Habitus

Top