Articles in Scientific Journals (non-refereed)

Brunila, K. (2014) Kaikilla hyvä mieli? Kun yhteiskunnalliset ongelmat kasvatuksessa ja koulutuksessa henkilöityvät. Niin & Näin Filosofinen aikakauslehti

Brunila, K. (2014) Tarkastelussa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Aikuiskasvatus

Dervin, F. (2014) Chinese Students and Scholars in the Global Community: Challenges of Integration: SPECIAL ISSUE OF Front. Educ. China toim.International Press (USA) and Higher Education Press (China).

From, T., Kalalahti, M., Mietola, R., Paakkari, A., Sahlström, F., Varjo, J. & Vartiainen, H. (2014)Eriytyvä peruskoulu. [Differentiating comprehensive school]. Yhteiskuntapolitiikka 79 (5), 553-559

Guttorm, H., Arvola-Orlander, A., Niemi, A-M., Vaahtera, E., Mertanen, K., Tammi, T., Mononen-Batista Costa, S., Brunila, K., Kouhia, A., Paakkari, A., Kainulainen, V. & Ikävalko, E. (2014) Akateeminen kapitalismi ja kollektiivisuuksien paradoksaalisuudet tohtorikoulutuksessa. Aikuiskasvatus 34 (2), 121-128

Jóhannesson, I. Á. (2014) Eiga skólar að vera dauðhreinsaðir af trúarbrögðum? Ritdómur um bók Sigurðar Pálssonar, Uppeldisréttur [Book Review] Uppeldi og menntun [Icelandic Journal of Education] 23, 1, 2014, pp. 125129

Karlsson, L., Hakomäki, H., Hohti, R., Lähteenmäki, M., Olli, J., & Tammi, T. (2014). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja hyvinvointi. Nuorisotutkimus, 32(2), 73-77.

Karlsson, L., Hohti, R., Tammi, T., Olli, J., & Hakomäki, H. (2014). Päättäjä, kuuntele lasta!. Kasvatus, 45(1), 65-66.

Lahelma, E. (2014)Tasa-arvodiskurssi ja poikadiskurssi koulutuskeskustelussa: 30 vuotta rinnakkaineloa ja vastakkainasettelua. Kasvatus 45(4) 380-385.

Lehtonen, J. (2014) Ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten kokemukset työelämästä [The experiences of non-heterosexual and trans youth on work]. Työelämäntutkimus lehti [The Finnish Journal of Work Research]. Special issue on gender.

Lehtonen, J. (2014) Muistot ja ajallisuus Setan nuorten toiminta muutoksessa [Memories and temporality Setas youth work in transition] . Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehti [SQS: The Journal of Queer Studies in Finland]. Special issue on queer traditions.

Lehtonen, J. (2014) Sukupuolittuneita valintoja? Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret koulutuksessa [Gendered choices? Non-heterosexual and trans youth in education]. Sukupuolentutkimus [The Finnish Journal of Gender Studies]. Sukupuolentutkimus [The Finnish Journal of Gender Studies]. Special issue on education.

Lehtonen, J. (2014) Sukupuolivähemmistöt koulussa moninaisia tarinoita ja haastavia tutkimusvalintoja? [Gender minorities at school diverse stories and challenging methodological choices?]. Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehti [SQS: The Journal of Queer Studies in Finland]. Special issue on trans.

Lundahl, L., Simmons, M. & Serpieri, R. (2013). The governing of education in Europe: commercial actors, partnerships and strategies. European Educational Research Journal (online), 12(4), 416-424

Mansikka J-E. & Zilliacus H. (2014) Den Globale Drabantbyn (review). Nordic Journal of Migration Research 4 (3) s. 153-154.

Varjo, J. (2014) Pienkoulut, lokaalit yhteisöt ja globaalit yhteiskunnat. Kasvatus 45 (3), 301303

Top