Articles or chapters in scientific books (non-refereed)

Anttila, E., Guttorm, H., Löytönen, T. & Valkeemäki, A. (2014) Happy incidents and unexpected encounters in the academia, or becoming a presentation. Anette Arlander. The Impact of Performance as Research: Proceedings of CARPA3 – Colloqium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: University of the Arts & Theatre Academy.

Arnesen, A-L., Lahelma, E, Lundahl, L & Öhrn, E. (2014)Unfolding the context and the contents: Critical perspectives on comtemporary Nordic schooling. A-L Arnesen, E Lahelma, L Lundahl & E Öhrn (Eds) Fair and competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling (p 1-19). London: the Tufnell Press.

Asp Onsjö, L. & Holm, A-S. (2014) Styrning genom prov och betyg. Öhrn, E. & Holm, A-S. Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. Göteborgs Universitet: ACTA.

Dervin, F. (2014) Echoes: Ethics and Issues of Voice. Education Research. Midgley, W., Davies, A., Oliver, M. E. & Danaher, P. A. (toim.). Rotterdam: Sense Publishers

Erixon Arreman, I. (2014) Edu-business på svenska (pp 73-98) Lundahl Lisbeth (ed), Gymnasiet som marknad. Umeå: Boréa

Holm, A-S. (2014) Framtiden och betydelsen av betyg. Öhrn, E. & Holm, A-S. Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. Göteborgs Universitet: ACTA

Holm, A-S. & Öhrn, E. (2014) Diskurser om prestationer, begåvning och arbete. In E Öhrn & A-S Holm (Eds), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 363). (p 79-101). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Holm, A-S. & Öhrn, E. (2014) Pluggkunskap eller verklig kunskap? Diskurser om prestationer, begåvning och arbete. Öhrn, E. & Holm, A-S. Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. Göteborgs Universitet: ACTA

Kooij, K. Skinstad van der & Breidlid, A. & Carm, E. (2014) Internationalization in teacher education: Developing a Masters program and a research community in Multicultural and International Education. Wendy Green and Craig Whitsed (Eds.) Critical Perspectives on internationalising the curriculum in disciplines: Reflective narrative accounts from business, education and health. Rotterdam: Sense.

Lahelma, E., Lappalainen, S. & Tolonen, T. (2014) Teoria vapauttaa [Theory liberates] P. Harinen, M. Käyhkö & A. Rannikko (toim.) Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen kysymys? [How about the theoretical question?] University press of Unive

Lehtonen, J. (2014) Seksuaalinen moninaisuus, pedagoginen vuorovaikutus ja opettajan valinnat [Sexual diversity, pedagogical interaction and the choices of teachers]. Teoksessa Saarinen, J., Ojala, H. & Palmu, T. (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta [Differences and dangerous relations: discussions on feminist pedagogy]. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2

Lundahl, L. (2014) En (val)fri skola. Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014. Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 37-48.

Mietola, R. & Niemi, A-M. (2014) Erityisopetus ja koulutuksellisen inkluusion toteutuminen. Erkanevat koulutuspolut: Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla. Pulkkinen, S. & Roihuvuori, J. (toim.). 1 toim. Helsinki: Suomen ylioppilaskuntien liitto, Vuosikerta 1/2014

Mikander, P. (2014) Western values under threat? Perceptions of “us” and “them” in history textbooks in Finnish schools. Vuorinen, M., Kotilainen, N. & Huhtinen, A-M. (eds.). Binaries in Battle: Representations of Division and Conflict. Cambridge Scholars Publishing

Rinne, R. (2014) Koulutus investointina tulevaisuuden hyvinvointiin. Teoksessa R. Särkelä, A. Siltaniemi, P. Rouvinen-Wilenius, H. Parviainen & E. Ahola (toim.) Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry, 210-228.

Rinne, R. (2014) Kulttuurinen pääoma ja koulutuksen periytyvyys. Teoksessa S. Pulkkinen & J. Roihuvuo (toim.) Erkanevat koulutuspolut – Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvun Suomessa. Helsinki: Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), 22-49.

Rönnberg, L. (2014) Skolinspektionen som politisk problemlösare. In Resultatdialog 2014. Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Varjo, J. & Kalalahti, M. (2014) Kouluvalinta, segregaatio ja perusopetuksen järjestämisen hallinta. Kulonpalo, J. (toim.). Työkaluja metropolialueen kehittämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tuloksia vuosina 20102014. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma ja Helsingin tietokeskus, Helsinki.

Öhrn, E. (2014) Framställningar av utbildning, prestationer och kön. In E Öhrn & A-S Holm (Eds), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 363). (p 177-187). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Öhrn, E. (2014) Introduktion In E Öhrn & A-S Holm (Eds), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 363). (p 11-29). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis

Öhrn, E. & Holm, A-S. (2014) Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker Gothenburg Studies in Educational Sciences 363). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Top