Books

Arnesen A, Lahelma E, Lundahl L, Öhrn E, (eds) (2014) Fair and competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling. London: Tufnell Press.

Aro, Mikko (2014). Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008. [Educational inflation. The expansion of education and the value of degrees in Finland 1970–2008.] Turun yliopiston julkaisuja, annales universitatis Turkuensis, C376. Turku: University of Turku.

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.) (2014). Marginaalin voima! Aikuiskasvatusseuran 51. vuosikirja.

Chang, Chia-Chien (2014). Highly Educated Taiwanese Women Seeking a Self-Acceptable Social Position in Finland. Helsinki: University of Helsinki. Doctoral dissertation (monograph).

Dahler-Larsen, P. & Pihl-Thingvad, S. (2014) Resultatmålinger og Stress, Southern Denmark University Press

Dervin, F. & Machart, R. (2014) Les nouveaux enjeux des mobilités et migrations académiques Paris: L’Harmattan.

Dervin, F. (toim.) & Ragnarsdóttir, H. (toim.) (2014)Origins: A Sustainable Concept in Education. Rotterdam: Sense

Guttorm, H. (2014) Sommitelmia ja kiepsahduksia: Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta (ja käsityön sukupuolisopimuksesta). [Assemblages and swing-arounds: Nomadic writings on the becoming of a research..] Helsinki: University of Helsinki.

Hakala, K. (2014) “Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa” Itsenäisen elämän haasteita vammaispalveluissa. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 9. (Peer reviewed) Studies of Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S. & Vettenranta, J. (2014) PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S. & Vettenranta, J. (2014) PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M. & Vettenranta, J. (2014) Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen: Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos

Kalalahti, M. (2014) Muuttuvat koulutusmahdollisuudet: Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys. Helsinki: University of Helsinki.

Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U. (2014) Gymnasiet som marknad. Umeå: Boréa Bokförlag.

Mietola, Reetta (2014). Hankala erityisyys: Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. [TROUBLING SPECIAL: An ethnographic study on practices of special education and formation of special in the everyday life of lower secondary school]. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 255. Helsinki: Helsingin yliopisto. Doctoral dissertation (monograph).

Ricucci, R. (2014)Second generations on the move in Italy. Maryland: Lexington

Ricucci, R. & Cingolani, P. (eds) (2014) Transmediterranei. Generazioni a confronto tra Italia e Nord Africa. Turin: AAAccademia

Rúdólfsdóttir, A. G., Elísson, G., Jóhannesson, I. Á. & Erlingsdóttir, I. (editors) (2014) Fléttur III. Jafnrétti, menning og samfélag [Equality, culture, society]. University of Iceland Press.

Simola, H. (2014) The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland. Carlgren, I., Heikkinen, S., Kauko, J. Kivinen, O., Kivirauma, J., Klette, K., Myrdal, S., Pitkänen, H. Schnack, K., Silvonen, J. & Varjo, J. (Eds.) Oxon & New York: Routledge. 288 p.

Zilliacus, Harriet (2014). Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education : A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School. Studies in Educational Sciences 258. Helsinki: University of Helsinki. Doctoral dissertation (article-based).

Öhrn, Elisabet, Holm, Ann-Sofie (eds.) (2014). Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. Gothenburg Studies in Educational Sciences 363. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Top