Publications for general Public

Brunila, K. & Mertanen, K. (2014) Nuorisotakuu ajaa projektimarkkinoille. Helsinki: Uutistamo,

Harju-Luukkainen, H. (2014) Motivationen är vår drivkraft (Ledaren) Hem och skola 41 (3), 2

Harju-Luukkainen, H. (2014) Skolstarten – en hemlig skatt (Ledaren) Hem och skola 41 (2), 2

Harju-Luukkainen, H. (2014)  Vi alla är en del av fostringsgemenskapen (Ledaren) Hem och skola 41 (1), 2

Harju-Luukkainen, H. (2014) Kortsiktigt att spara på skolan. Åbo underrättelser.2014, 28.11.2014, 1 p.

Harju-Luukkainen, H. (2014) Vi alla är en del av fostringsgemenskapen: [Ledaren] Hem och skola. 2014, 1, p. 2 1 p.

Harju-Luukkainen, H. (2014) Motivationen är vår drivkraft: [Ledaren]Hem och skola. 41, 3, p. 2 1 p.

Harju-Luukkainen, H. (2014) Skolstarten – en hemlig skatt: [Ledaren]Hem och skola. 41, Ettorna 2014, p. 2 1 p.

Harju-Luukkainen, H. & Romantschuk-Pietilä, M. (2014) Kortsiktigt att spara på skolan. 28.11.2014, Åbo underrättelser.

Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Kanervio, P. & Pulkkinen, S. (2014) Principalsperceptions for Finnish- and Swedish-language schools in Finland: An analysis of school-level indices from PISA 2009. Leadership and Policy in Schools. 13, 3, p. 334-351 18 p.

Ikävalko E. (2014) Tasa-arvosuunnitelmien seuranta. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu. Helsinki: Opetushallitus.

Kosunen, S. (2014) Kouluvalinta ja yläkoululuokkien maineet Espoossa. Eetvartti IV neljännes 2013: Espoon toimintaympäristökatsaus. Espoo: Espoon kaupunki

Rinne, R., Järvinen, T., Tikkanen, J. & Aro, M. (2014) Koulutuspolitiikan muutos ja koulun asema Euroopassa Kahdeksan maan rehtorien näkemys [Changes in Education Policies and the Status of School in Europe Opinions of Principals from Eight European Countries]. In T. Asunmaa & I. Pellikka (Eds.) Samalta viivalta 8 [From the same line 8]. Jyväskylä: PS-kustannus, pp.153178.

Wyndhamn, A-K. & Peixoto, A. (2014)Forskarnormern riskerar att utarma universitetet. Göteborgs-Posten 14-05-22

Top