Edited volumes 2013

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.) (2013)  Marginaalin voima!  (In print, to be published 10/2013) Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. (Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran vuosikirja; 51).

Gudmundsson, G, Beach, D., Vestel V. (eds.) (2013) Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia. Tufnell Press.

Hakala, K. Brunila, K.  Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. [Vocational Education and Societal Differences] Helsinki: Gaudeamus.

Tainio, L., & Harju-Luukkainen, H. (2013). Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola – Ett flerspråkigt Finland i framtiden. (Kasvatusalan tutkimuksia; 62). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Tainio, L., Juuti, K. & Routarinne, S. (eds.) (2013). Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. [Subject didactics as a ground for educational policy.] Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia; 4. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.

Öhrn, E. & Lundahl, L, (eds.) (2013). Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Gothenburg Studies in Educational Sciences 341, Göteborg: Göteborgs universitet.

Top