Articles and Chapters in Books 2013

Angervall, P. ; Gustafsson, J. ; Silfver, E. (2013). Akademisk karriär i sociala nätverk. In Öhrn, E & Lundahl, L (eds.)  Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 127-142. Göteborg: University of Gothenburg.

Angervall, P. ; Gustafsson, J. et al. (2013). Ingång och framgång i akademisk karriär. In Öhrn, E & Lundahl, L (eds.) Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 107-127. Göteborg: University of Gothenburg.

Angervall, P. ; Gustafsson, J. ; Lundahl, L. ; Silfver, E et al. (2013). Studiens kontext, begreppsram och empiri. In Öhrn, E & Lundahl, L (eds.)Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Göteborg: University of Gothenburg.

Angervall, P. (2013). Vem blir excellent forskare?. Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet.  pp. 143-164. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Beach, D. & Sernhede, O. (2013). On creativity and resistance in Nordic youth culture on the margins. In G. Gudmundsson, D. Beach and V. Vestel, (Eds). Young people and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia. London: Tufnell Press.

Björnsdóttir , K. & Jóhannesson, I.A.. (2013). Margrödduð orðræða í tímaritum samtaka fatlaðs fólks. In Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson & Kristín Björnsdóttir (eds.), Fötlun og menning. Íslandssagan í öðru ljósi (bls. 257–277). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum. [Polyphonic discourse in the newsletters of people with disablities, in Disability and culture. The history of Iceland in a different light, an edited volume published at the initiative of the Research Center for Disability Studies at the University of Iceland]

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (2013). Teoreettisia ja metodologisia avauksia kasvatuksen ja koulutuksen marginaalin tarkasteluun. In Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. eds. Marginaalin voima!. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Brunila, K., Hakala K., Lahelma E. & Teittinen A. (2013). Avauksia ammatilliseen koulutukseen ja yhteiskunnallisiin erontekoihin. In Brunila K., Hakala K., Lahelma E. & Teittinen A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, Helsinki: Gaudeamus.

Carlson, Marie (2013) ”Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – Föreställningar, politik och tidsanda.” I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) I: Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Dovemark, Marianne (2013). A school for all? Different worlds: Segregation on the basis of freedom of choice. In Ulf Blossing, Gunn Imsen & Leijf Moos (2013). The Nordic Education Model: ‘A School for All’ Encounters Neo-Liberal Policy (Series: Policy Implications of Research in Education). Dordrecht: Springer.

Gustafsson, J. (2013). Studiens institutioner och forskningsmiljöer. In Öhrn, E. & Lundahl, L.  eds. Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 14. Göteborg: University of Gothenburg.

Gobbo F. (2013), “Presentazione”, in Peano G., Bambini rom Alunni rom. Un’etnografia della scuola, CISU, Roma, pp. 9-11.

Gobbo F. (2013), “Presentazione”, in Costa C., Amicizie interculturali, CISU, Roma, pp. 11-13.

Gobbo F. (2013), “Presentazione”, in Giorgis P., Diversi da sé simili agli altri. L2, immaginazione e letteratura come pratiche di pedagogia interculturale, CISU, Roma, pp. 11-13.

Hakala, K. 2013. Kehitysvammaisten koulutuspolkujen ja työntekijäkansalaisuuden mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. [Possibilities and Impossibilities in educational paths and working life for people with intellectual disability] In Brunila, K., Hakala, K.  Lahelma, E., & Teittinen, A.  eds.  Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. [Vocational Education and Societal Differences]. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala,K., Brunila K., Teittinen A. & Lahelma E. (2013). Työntekijäkansalaisuus tekeillä ja käsillä. In Brunila K., Hakala K., Lahelma E. & Teittinen A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, 257-265. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, K. Mietola, R. & Teittinen, A. (2013). Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa. [Making Choises and Selections in Vocational Special Education]  In Brunila, K. Hakala, K. Lahelma, E & Teittinen, A. eds. Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. [Vocational Education and Societal Differences]. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, K., Brunila, K., Teittinen, A. & Lahelma, E. 2013. Epilogi: Ammatillisella koulutuksella työntekijäkansalaiseksi – työntekijäkansalaisuus tekeillä ja käsillä. [Epiloque: Making labour citizens in vocational education] In K. Brunila, K. Hakala, E. Lahelma & A. Teittinen eds. Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. [Vocational Education and Societal Differences]. Helsinki: Gaudeamus.

Harju-Luukkainen, H., & Hellgren, J. (2013). Kansainväliset ja kansalliset arvioinnit nostavat esiin kehittämisen kohteita ruotsinkielisessä peruskoulussa. In Tainio, L., & Harju-Luukkainen, H.  eds., Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi. pp. 245-270. (Kasvatusalan tutkimuksia; 62). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Harju-Luukkainen, H., & Vettenranta, J. (2013). The Influence of Local Culture on Students’ Educational Outcomes. In Tirri, K., & Kuusisto, E. eds.  Interaction in Educational Domains. pp. 77-90. Rotterdam: Sense Publishers.

Harju-Luukkainen, H. (2013). Vaihtelevia käytäntöjä kentällä: osittainen kielikylpy vai ruotsinkieliseen kouluun sulauttaminen?. In Tainio, L., & Harju-Luukkainen, H. eds., Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi. pp. 342-365. (Kasvatusalan tutkimuksia; 62). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Holm, G. & Harju-Luukkainen, H. (2013). Educational performance and testing in Finland: An alternative approach. In H. Altrichter & A. Kanape-Willingshofer (eds.) Bildungsstandards und externe Überprüfung von Schülerkompetenzen: Mögliche Beiträge externer Messungen zur Erreichung der Qualitätsziele der Schule.. Linz: Johannes Kepler Universität Linz, Vol. 2013, pp. 33-38.

Ikävalko, E. (2013) Tasa-arvotaitoja työelämään? Opiskelijat ja oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu. In  Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press

Ikävalko, E. & Kurki, T. (2013). Tutkimuksen rajoilla kuljeskellen. In Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.) Marginaalin voima!. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Isopahkala-Bouret, U. 2013. Hyvä suoritus! Osaamislähtöisten arviointikäytäntöjen soveltaminen ja seuraukset. Teoksessa: Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus, pp. 47-62.

Isopahkala-Bouret, U. (In print/2013) A master’s degree in one’s fifties: A way to stay active beyond the retirement age. In Leist, A., Kulmala, J. and Nyqvist, F. (eds.) Health and Well-Being in Old Age:  From Biomedical and Life Course Factors to Policy and Practice. Springer.

Isopahkala-Bouret, U. & Brunila, K. (In print/2013). On aika puhua marginaalista. In Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.) Marginaalin voima! Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. (Aikuiskasvatuksen … vuosikirja; 51).

Isopahkala-Bouret, U. (in review) ‘It’s Considered a Second Class Thing’. The Differences in Status between Traditional and Newly Established Higher Education Credentials. Studies in Higher Education.

Jóhannesson, I. Á. (2013). Grunnskólakennarar í aftursætinu og leikskólakennarar í skottinu? Hlutverk og fagmennska kennara í stefnu ríkis og sveitarfélaga [ Compulsory school teachers in the backseat and pre-school teachers in the trunk? On the role and professionalism of teachers in the policy of the state and the municipalities]. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson (eds.), Fagmennska í skólastarfi. Skrifað til heiður Trausta Þorsteinssyni. [Professionalism in schools: Festschrift for Trausti Þorsteinsson]. Akureyri: The Unversity of Iceland Press & The University of Akureyri.

Kosunen, S. (2013). “Meillä on siis kouluja, joista ne tulee: siis Suomen eliitti” – keskiluokan lasten kouluvalinnat pois lähikoulusta. In Asunmaa, T. & Vainionpää, J. (eds.). Samalta viivalta 7:Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013. Jyväskylä: PS-kustannus,

Lahelma, E. (2013). Ammatillista koulutusta tutkimaan. In Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds..) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, pp. 17-27.

Lahelma, Elina (2013). Perspectiva de género: un desafío para las escuelas y para la formación del profesorado., In Ritva Jakku-Shivonen & Hannele Niemi (eds) Aprender de Finlandia la apuesta por un profesorado investgagor. Bogota: Cooperativa Editorial Magisterio (translation from English).

Lappalainen, S. & Aaltonen, S. (2013). Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus. In. Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, pp. 110-127.

Lehtonen, J. 2013. Ei-heteroseksuaalisten nuorten toimijuus ammatillisessa koulutuksessa. In Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, pp.  128-153.

Lundahl, L. (2013). Challenges of educational theory in the age of knowledge capitalism (1ed.). In Gert Biesta, Julie Allan and Richard Edwards (eds.), Making a Difference in Theory: The theory question in education and the education question in theory (pp. 31-44). London: Routledge.

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M. (2013). Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla. In Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H.  eds. Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framtiden . Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, pp. 292-315.

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M. (2013) Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla in Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. eds. Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framtiden.  Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Niemi, A-M. & Kurki, T. (2013). Amislaiseksi valmistettu, valmennettu, kuntoutettu ja ohjattu? In Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot.  Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, pp. 201-215

Paju, E. & Berg, P. (2013). Liikkumatilaa lapsille ja nuorille!. In Harinen, P. & Rannikko, A. (eds.) Tässä seison enkä muuta voi?: Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä.  Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, pp. 65-68 (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja no. 65)

Pehkonen, L. (2013) Saako työntekijäkansalaista sivistää? In Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, pp. 31-46.

Rantala, T. & Kuusisto, A. (2013) Examining Researcher’s Position through its Interaction with Methodological and Ethical Particularities of Religion and Gender. In Tirri, K. & Kuusisto, E. (eds.) Interaction in Educational Domains. Rotterdam: Sense Publishers, pp. 63-73.

Ragnarsdóttir, G. (2013). Vellíðan starfsfólks í framhaldsskóla – Starfsánægja og styðjandi starfsumhverfi [Staffs well-being in upper secondary schools – Job-satisfaction and supportive working environment]. In Daníelsdóttir, S.(eds). Geðræktarhandbók Landlæknis fyrir framhaldsskóla – Heilsueflandi framhaldsskóli. Reykjavík.

Røthing, Å. (in press). Selektiv inkludering og fravær av sex. Homoseksualitet i norske naturfagsbøker [Selective inclusion. Homosexuality in Norwegian science books]. In Grønningsæte, A.r og B.Lescher-Nuland eds.  Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget (kommer i november/desember).

Røthing, Å. (in press). Perspektiver på kjønn og utsatthet [Perspectives on gender in work with vulnerable youth]. In Engedal, L,.Lennart Persson, G. og E.Torp (red.) Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og utsatte barn og unge. Oslo: Verbum. (kommer i november).

Rystedt, Gustafsson, J. (2013). Authenticity and learning in a workplace-based educational programme. In Johansson, K Lassbo, G and Nehls, E (eds.) Inside the New University: Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production. Oak Park, IL: Bentham eBooks. pp.  67-94.

Rönnberg, L. (forthcoming October 2013) Skolans marknadsanpassning: Kontroll som frälsare eller förgörare? In  L. Rönnberg, U. Strandberg, E. Wihlborg & U. Winblad (eds.) Förvaltning som business. Marknadsanpassningens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten. Linköping: Linköpings universitet

Rönnlund, Maria (under publication). Democratic challenges. Students’ ‘active’ participation in everyday school life. In A-L.Arnessen, E. Lahelma, L. Lundahl, E. Öhrn (eds). Tufnell Press.

Sigurðardóttir, A.K., Guðjónsdóttir, H. & Karlsdóttir, J. (2013). The development of a schoolfor all in Iceland: equality, threats and political conditions. In  Blossing, U. Imsen , G. & Moos, L.  (eds). The Nordic Education Model: A school for all’ encounters Neo-Liberal policy, chapter 6. London:  Springer.

Sigurðardóttir, A.K. (2013).  Skóli sem lærdómssamfélag. [School as a professional learning community]. In Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannson (eds). Skólastarf í ljósi fagmennsku, p. 35-54. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Sahlström, F., From, T. & Slotte-Lüttge, A. (2013). Två skolor och två språk under samma tak. I: H. Harju-Luukkainen & L. Tainio: Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi, Tvåspråkig skola- ett flerspråkigt Finland i framtiden. Kasvatusalan tutkimuksia 62. (s. 319–341). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Slotte-Lüttge, A., From, T. & Sahlström, F. (2013). Tvåspråkiga skolor och språkligt lärande – en debattanalys. I: H. Harju-Luukkainen & L.Tainio: Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi, Tvåspråkig skola- ett flerspråkigt Finland i framtiden. Kasvatusalan tutkimuksia 62. (s. 221–244). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Tainio, L., & Harju-Luukkainen, H. (2013). Johdanto. In Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi. pp. 7-13. (Kasvatusalan tutkimuksia 62). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. (2013) Finland’s PISA Results: An Analysis of Dynamics in Education Politics. In Meyer, H-D. & Benavot, A. (eds.) PISA, Power, and Policy: The Emergence of Global Education Governance. Oxford: Symposium Books, pp. 51-76 (Oxford Studies in Comparative Education)

Vaahtera, E., Vähäpassi, E. (2014.) Vammaisuuden haluaminen ja kulttuuriset normit. In Mianna Meskus, Sari Irni, Venla Oikkonen (eds.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. pp. 233-263. Tampere: Vastapaino.

Weiner, Gaby (2013). ‘We are decent people; only we had to pay a very high price, not to hurt the other people concerned’:  Three lives in a letter, in Andrew C. Sparkes (ed.) Auto/Biography Yearbook 2012, Durham, Auto/Biography Study Group, Russell Press, pp. 48-60.

Öhrn, E. (2013). Introduktion. I E Öhrn & L Lundahl (Red), Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. (Gothenburg studies in educational sciences 341). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Öhrn, E & Lundahl, L. (2013). Avslutande discussion. In Öhrn, E. &  Lundahl, L. eds., Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. (Gothenburg studies in educational sciences 341). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Top