Joint seminar on current lines in disability studies

By on 19.05.2017 in Seminars

JustEd team 4 and FAIDD (The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities) are arranging a joint seminar 21-22 September in Helsinki on current lines in disability studies. The first day is in Finnish and targeted for field workers and administrators in disability services and special education.

“We have invited professor Krístin Björnsdottir at the University of Iceland as key note speaker, and she will take one of her collaborators with her,” says JustEd member Katariina Hakala, FAIDD.

The second day will be in English and targeted to researchers in the field of social justice and disability studies.

Participation fee: 160 €/ one day ja 270 €/ two days.
Students and members of JustEd: 80 € /one day, 160 € / two days

Coffees and refreshments included, lunch with own cost.

Preliminary program

Wednesday 20.9.2017 (in Finnish)

9.00               Welcoming breakfast

9.30               Opening words by Markku Niemelä, Chair of the day

9.35               Mitä on yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus (About disability studies), Research manager, docent Antti Teittinen, FAIDD

10.00             Työkyvyttömien työllistymistarinoita – ristiriitoja tukipalveluissa (Stories of employment. Controversalities in the support services), Senior researcher Katriina Hakala, FAIDD.

10.30             Kuuluu yliopistoon. Ammatillinen diplomi kehitysvammaisille Islannin yliopistossa. (Belonging to higher education. The Vocational Diploma studies for people with intellectual disabilities in the University of Iceland.) Professor Kristin Björksdottir (and a partner), University of Iceland  (presentation in English, translated to Finnish)

11.15                  Hyvän elämän jäljillä: etnografiaa vaikeimmin kehitysvammaisten arjesta. (Tracing a good life: ethnography of every day practices in lives of people with profound disabilities), Researcher Reetta Mietola, University of Helsinki

11.30             Lunch

12.30            Miten tukea vammaisten naisten työllistymistä? (How to support employment of disabled women?), Researcher Simo Klem, FAIDD

13.00             Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen tilanne, hyvinvointi ja osallisuus (Economic situation, wellbeing and participation of disability service users) Researcher Hannu Vesala, FAIDD

13.15.                 Puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteita. Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko, FAIDD

13.30              Näkövammaisten sosiaalinen asema (Social position of the visually impaired) Research manager Matti Ojamo, Finnish Federation of the Visualy Impaired FFVI)

13.45                  Coffee

14.15                  Moniaistisuus ja avustava teknologia toimintakyvyn ja oppimisen tukena (MATEC) (Multisensority and assisting technology supporting perfomance and learning9, Yliopettaja Merja Saarela Häme university of applied sciences, HAMK

14.30                  Miten YK:n vammaissopimus ja (kehitysvammaisten) kansalaisuus toteutuvat Suomessa (How is CRPD coming true in Finland?) Kansalaisuusyksikön johtaja, Susanna Hintsala Kehitysvammaliitto

14.45                  Closing words, Chair Markku Niemelä

15.00                  Program ends

 

Thursday 21.9.2017 (in English)

Workshop with researchers

10.00                Seminar on disability and education with JustEd-researchers

11.30                  Lunch

12.30                 Workshop with ARTSEQUAL-researchers

15.30                  Closing of the seminar.

 

 

Tags: , , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Comments are closed.

Top